Nauka dla gospodarki
Aktualności
Rekrutacja
20.09
2013
Co to jest własność intelektualna ?
Własność intelektualna to rodzaj praw wyłącznych do określonego wytworu umysłu ludzkiego, wynikających z narodowego, międzynarodowego lub regionalnego ustawodawstwa.

Przedmioty własności przemysłowej to kategorie rozwiązań i oznaczeń, których prawna ochrona wynika z przepisów prawa własności przemysłowej. Są to: projekty wynalazcze, do których zaliczamy: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie oraz  oznaczenia: znaki towarowe, oznaczenia geograficzne.

    Dołącz do nas
     już teraz!

 

 

 

 

Biuro Projektu

e-mail: ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Punkt Konsultacyjny

e-mail: konsultacje.ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Biuro Współpracy z Gospodarką
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

40-007 Katowice
ul. Bankowa 12

Człowiek - najlepsza inwestycja
„Nauka dla Gospodarki - efektywne zarządzanie badaniami naukowymi
i komercjalizacja wyników prac badawczych”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.