Nauka dla gospodarki
Aktualności
Rekrutacja
09.01
2014
Co może być przedmiotem zgłoszenia wynalazku ?
Wpraktyce, rozróżniamy kilka kategorii wynalazków.

Przedmiotem zgłoszenia może być wynalazek dotyczący:

 

wytworu materialnego
- bezpostaciowego – przykładowo: związek chemiczny, środek farmaceutyczny, środek chemiczny, mydło, krem, maść, pasta do zębów, itp.

- ukształtowanego przestrzennie – jak: przyrząd, maszyna, urządzenie, zespół współpracujących ze sobą urządzeń (szczególnym przypadkiem urządzenia jest układ (elektryczny, pneumatyczny, hydrauliczny) scharakteryzowany strukturą połączeń jego elementów), itp.

 

technicznego oddziaływania na materię (ożywioną lub nieożywioną) – w szczególności:

- sposobu postępowania – przykładowo sposobu wytwarzania produktów materialnych np. pasty, makaronu, oraz procesy prowadzone na wytworach materialnych, energii lub sygnałach, których efektem jest uzyskanie odmiennego (niż dotychczasowy), pożądanego stanu lub postaci produktu materialnego, energii lub sygnału.

- zastosowania – przykładowo wykorzystania znanego produktu dla uzyskania szczególnego efektu np. nowego sposobu leczenia.


W szczególnych przypadkach istnieje możliwość uzyskania ochrony wytworu poprzez ochronę sposobu jego wytwarzania, tzw. „produkt przez sposób”, gdzie wytwór nie będzie w pełni określany (opisany) przez cechy techniczne odpowiednie dla kategorii wytworu, ale przez cechy określające sposób jego wytwarzania.

    Dołącz do nas
     już teraz!

 

 

 

 

Biuro Projektu

e-mail: ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Punkt Konsultacyjny

e-mail: konsultacje.ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Biuro Współpracy z Gospodarką
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

40-007 Katowice
ul. Bankowa 12

Człowiek - najlepsza inwestycja
„Nauka dla Gospodarki - efektywne zarządzanie badaniami naukowymi
i komercjalizacja wyników prac badawczych”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.