Nauka dla gospodarki
Aktualności
Rekrutacja
24.09
2013
Co nie jest wynalazkiem ?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy sięgnąć do ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej - dalej PWP (tj. Dz. U. z 2003r. nr 119 poz. 1117 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 28 PWP, za wynalazki nie uważa się w szczególności:

  • odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych,
  • wytworów o charakterze jedynie estetycznym,
  • planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier,
  • wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki,
  • programów do maszyn cyfrowych,
  • przedstawienia informacji.


    Dołącz do nas
     już teraz!

 

 

 

 

Biuro Projektu

e-mail: ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Punkt Konsultacyjny

e-mail: konsultacje.ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Biuro Współpracy z Gospodarką
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

40-007 Katowice
ul. Bankowa 12

Człowiek - najlepsza inwestycja
„Nauka dla Gospodarki - efektywne zarządzanie badaniami naukowymi
i komercjalizacja wyników prac badawczych”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.