Nauka dla gospodarki
Aktualności
Rekrutacja
22.11
2013
Co to jest wzór przemysłowy ?
Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Przykładowo wzorem przemysłowym, może być przedmiot (jego kształt), opakowanie, etykieta wyrobu lub wzór graficzny zdobiący wytwór.


Na wzór przemysłowy udzielane jest prawo z rejestracji, które trwa maksymalnie 25 lat od daty zgłoszenia w UPRP.
Uzyskanie prawa z rejestracji daje uprawnionemu prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego będącego przedmiotem zgłoszenia w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze RP. Tym samym uprawniony może zakazać osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowania takiego wytworu dla takich celów.


Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego obejmuje każdy wzór, który na zorientowanym użytkowniku nie wywołuje odmiennego ogólnego wrażenia, jednak prawo to ogranicza się do wytworów tego rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie.
Udzielenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego stwierdza się przez wydanie świadectwa rejestracji.

    Dołącz do nas
     już teraz!

 

 

 

 

Biuro Projektu

e-mail: ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Punkt Konsultacyjny

e-mail: konsultacje.ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Biuro Współpracy z Gospodarką
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

40-007 Katowice
ul. Bankowa 12

Człowiek - najlepsza inwestycja
„Nauka dla Gospodarki - efektywne zarządzanie badaniami naukowymi
i komercjalizacja wyników prac badawczych”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.