Nauka dla gospodarki
Aktualności
Rekrutacja
22.11
2013
Co to jest znak towarowy ?
Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny ...

(w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy), jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

 

Na znaki towarowe udzielane jest prawo ochronne. Prawo to, udzielane jest na 10 lat z możliwością przedłużenia na kolejne okresy dziesięcioletnie (należy w tym celu złożyć stosowny wniosek). Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze RP. Ponad to uzyskanie prawa ochronnego uprawnia do podejmowania kroków prawnych wobec osób dokonujących naruszenia tego prawa oraz do ubiegania się o odszkodowanie.

    Dołącz do nas
     już teraz!

 

 

 

 

Biuro Projektu

e-mail: ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Punkt Konsultacyjny

e-mail: konsultacje.ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Biuro Współpracy z Gospodarką
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

40-007 Katowice
ul. Bankowa 12

Człowiek - najlepsza inwestycja
„Nauka dla Gospodarki - efektywne zarządzanie badaniami naukowymi
i komercjalizacja wyników prac badawczych”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.