Nauka dla gospodarki
Aktualności
Rekrutacja
04.02
2014
Czy nowy wzór produktu, ale wprowadzony już na rynek, może być chroniony ?
Skoro mowa o „wzorze produktu” przyjmijmy, że pytanie dotyczy możliwości ochrony zewnętrznej postaci (wyglądu) tego przedmiotu.

     Postać wytworu lub jego części (również ornamentację) można chronić jako wzór przemysłowy. Musi ona jednak być nowa i posiadać indywidualny charakter.

     Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej, wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób, z pewnym zastrzeżeniem, o którym mowa poniżej.

     Wzór uważa się za identyczny z udostępnionym publicznie także wówczas, gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami.

Przepisy zastrzegają, że wzoru nie uważa się za udostępniony publicznie, jeżeli nie mógł dotrzeć do wiadomości osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której wzór dotyczy.

     Nie wyłącza się również możliwości udzielenia prawa z rejestracji, jeżeli wzór przemysłowy został ujawniony osobie trzeciej, która w sposób wyraźny lub dorozumiany była zobowiązana do zachowania poufności, a także w przypadku, gdy wzór został ujawniony w ciągu 12 miesięcy przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, jeżeli ujawnienie nastąpiło przez twórcę, jego następcę prawnego lub – za zgodą uprawnionego – przez osobę trzecią, a także jeżeli ujawnienie nastąpiło w wyniku nadużycia popełnionego wobec twórcy lub jego następcy prawnego.

Jeśli zatem nowy wzór produktu, o którym mowa, został wprowadzony na rynek nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą, w której nastąpi zgłoszenie do urzędu właściwego ds. ochrony własności przemysłowej, nie szkodzi to jego „nowości” i o ile będzie spełniał pozostałe warunki wymagane przepisami, będzie mógł być chroniony jako wzór przemysłowy.

    Dołącz do nas
     już teraz!

 

 

 

 

Biuro Projektu

e-mail: ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Punkt Konsultacyjny

e-mail: konsultacje.ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Biuro Współpracy z Gospodarką
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

40-007 Katowice
ul. Bankowa 12

Człowiek - najlepsza inwestycja
„Nauka dla Gospodarki - efektywne zarządzanie badaniami naukowymi
i komercjalizacja wyników prac badawczych”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.