Nauka dla gospodarki
Aktualności
Rekrutacja
12.03
2014
Ile kosztuje zgłoszenie wynalazku ?
Dokonując zgłoszenia wynalazku (podobnie dla wzoru użytkowego), musimy być przygotowani na związane z tym opłaty urzędowe i opłaty uiszczane na rzecz rzecznika patentowego, który będzie nas reprezentował przed Urzędem Patentowym RP (UPRP).

     Stawka minimalna, określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych za sporządzenie opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z zastrzeżeniami patentowymi lub ochronnymi i skrótem opisu przez rzecznika patentowego wynosi 1000 zł. W praktyce, ceny za przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej, są jednak nieco wyższe (zaczynają się od ok. 2000 zł). Na cenę ma wpływ wiele czynników m.in. czas trwania postępowania, liczba wynalazków ujętych w zgłoszeniu.

     Jeżeli działamy przez rzecznika patentowego, pierwszą opłatą urzędową jaką uiszczamy, jest opłata skarbowa od pełnomocnictwa. Opłata ta wynosi 17,00 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) i może być uiszczona przelewem na konto bankowe Urzędu m.st. Warszawy dla dzielnicy Śródmieście: Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa nr konta 60103015080000000550010038 lub gotówką w kasie tego Urzędu.

     Opłaty w postępowaniu przed UPRP pobierane są na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. Nr 90, poz. 1000); zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008r., które weszło w życie 26 marca 2008r. (Dz.U. nr 41 poz. 241).

     UPRP pobiera opłaty, zgodnie z obowiązującą tabelą opłat, na dwóch etapach postępowania. Na etapie zgłoszenia – pobierane są opłaty jednorazowe (uiszczane przed wydaniem decyzji o udzieleniu prawa). Do takich opłat, zalicza się opłata za zgłoszenie w wysokości 550 zł (lub 500 zł jeśli zgłoszenia dokonano elektronicznie).

     Opłatę za zgłoszenie uiszczamy na konto UPRP Al. Niepodległości 188, 00-950 Warszawa, nr konta 93101010100025832231000000 równolegle ze zgłoszeniem, bądź w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania urzędowego wezwania do uiszczenia należnej opłaty.

     Po wydaniu decyzji o udzieleniu prawa, pobierane są opłaty dla kolejnych okresów ochrony – tzw. opłaty okresowe: za 1-3 rok ochrony wynalazku – 480 zł, 4 rok – 250 zł, 5 rok – 300 zł, 6 rok – 350 zł, 7 rok – 400 zł, 8 rok – 450 zł, 9 rok – 550 zł, 10 rok – 650 zł, 11 rok – 750 zł, 12 rok – 800 zł, 13 rok – 900 zł – 14 rok – 950 zł, 15 rok – 1050 zł, 16 rok – 1150 zł, 17 rok – 1250 zł, 18 rok – 1350 zł, 19 rok – 1450 zł, 20 rok – 1550 zł. W przypadku wzorów użytkowych: 1-3 rok ochrony wzoru – kosztuje 250 zł, 4-5 rok – 300 zł, 6-8 rok – 900 zł, 9-10 rok – 1100 zł.

     W ciągu trzech miesięcy od daty otrzymania decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego, należy również uiści opłatę za publikację o udzielonym prawie i wydrukowanie opisu – 90 zł w przypadku wynalazku i 70 zł w przypadku wzoru użytkowego.

    Dołącz do nas
     już teraz!

 

 

 

 

Biuro Projektu

e-mail: ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Punkt Konsultacyjny

e-mail: konsultacje.ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Biuro Współpracy z Gospodarką
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

40-007 Katowice
ul. Bankowa 12

Człowiek - najlepsza inwestycja
„Nauka dla Gospodarki - efektywne zarządzanie badaniami naukowymi
i komercjalizacja wyników prac badawczych”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.