Nauka dla gospodarki
Aktualności
Rekrutacja
22.11
2013
Jakie czynności należy wykonać, aby zgłosić wynalazek, wzór użytkowy w UPRP ?
Aby zgłosić wynalazek lub wzór użytkowy w Urzędzie Patentowym RP, należy wykonać kilka kroków. W pierwszej kolejności przekształcamy nasz pomysł, w konkretne rozwiązanie (...)

gdyż tylko wtedy możemy ubiegać się o jego ochronę (plany, ogólne koncepcje nie podlegają ochronie; ochronie podlega konkretne rozwiązanie). Dobrze jest, jeśli już na tym etapie zapoznajemy się z podstawowymi informacjami o ochronie własności przemysłowej. Pomocne w tym zakresie mogą być strona Urzędu Patentowego RP (UPRP) www.uprp.pl lub konsultacje z rzecznikiem patentowym. Jeśli twórcą jest pracownik naukowy, najlepiej żeby kontaktował się z rzecznikiem zatrudnionym w jednostce, w której jest zatrudniony. Będzie on bowiem zorientowany również w regulacjach dot. ochrony własności intelektualnej obowiązujących na danej uczelni. Twórca rozwiązania, powinien się również zapoznać ze stanem techniki, po to aby sprawdzić, czy w jego świetle, rozwiązanie, które chce chronić jest nowe (wymagana jest nowość w skali światowej) i nieoczywiste lub użyteczne, a także czy nie narusza praw wyłącznych osób trzecich (innych patentów lub praw ochronnych). W tym celu pomocne będą bazy i zbiory literatury UPRP dostępne przykładowo ze strony www.uprp.pl a także przykładowo serwis Espacenet (z zakładki po prawej stronie ekranu).


Jeśli pracownik uczelni korzysta z pomocy rzecznika patentowego zatrudnionego w miejscu jego pracy, dalszą procedurę poprowadzi za niego prawdopodobnie rzecznik.


Rzecznik przygotuje w porozumieniu z twórcą dokumentację zgłoszeniową wynalazku lub wzoru użytkowego  zawierającą: podanie, opis wynalazku lub wzoru użytkowego, zastrzeżenie/a patentowe lub ochronne, skrót opisu i rysunki. Dokumentacja będzie zgodna ze szczegółowymi wymogami, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie,  które określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 102, poz. 1119 z późn. zm.).


Następnie rzecznik dokona zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Zgłoszenia można dokonać osobiście, za pośrednictwem poczty, za pomocą telefaksu lub online. W przypadku przesłania zgłoszenia telefaksem oryginał zgłoszenia musi wpłynąć do UPRP w terminie trzydziestu dni od daty nadania zgłoszenia telefaksem.


Fakt dokonania zgłoszenia, potwierdzi urzędowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, wystawiane przez UPRP. Rzecznik patentowy dopilnuje również terminu uiszczenia opłaty urzędowej za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego. Opłata ta powinna wpłynąć na konto UPRP równocześnie ze zgłoszeniem, lub w terminie wskazanym w wezwaniu do uiszczenia urzędowej opłaty za zgłoszenie wynalazku/wzoru użytkowego, wysyłanym przez UPRP. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami, opłata za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego w UPRP wynosi 550 zł (lub 500 zł w przypadku zgłoszenia elektronicznego).

    Dołącz do nas
     już teraz!

 

 

 

 

Biuro Projektu

e-mail: ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Punkt Konsultacyjny

e-mail: konsultacje.ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Biuro Współpracy z Gospodarką
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

40-007 Katowice
ul. Bankowa 12

Człowiek - najlepsza inwestycja
„Nauka dla Gospodarki - efektywne zarządzanie badaniami naukowymi
i komercjalizacja wyników prac badawczych”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.